Làmines


Làmines de PVC - Làmina NUMAPOL PVC

Làmines de cloruro de polivinil (PVC)

La làmina de clorur de polivinil, s'utilitza com a barrera impermeable en edificació per a cobertes de tot tipus, terrasses, murs també en obra civil en paraments verticals, túnels o petita obra hidràulica com revestiment de dipòsits d'aigua metàl·lics, d'obra o de formigó, llacs ornamentals, basses, piscines, camps de golf etc.

La làmina de PVC NUMAPOL es fabrica amb o sense protecció Ultra Violeta segons l'aplicació a que estigui destinada, si l'aplicació requereix que la làmina estigui exposada al sol s'aplicarà NUMAPOL INTEMPÈRIE si pel contrari la làmina va coberta per un altre material de manera que no estigui exposada al sol s'aplicarà NUMAPOL NO INTEMPÈRIE.

Compleix les normes UNE EN-13361/2-13491-13492/3-15382

 

Més informació

La làmina o membrana NUMAPOL PVC està fabricada per extrusió en filera plana i calandra a base de Clorur de polivinil, estabilitzants i plastificants de primera qualitat que li confereix bona resistència a la intempèrie, una alta flexibilitat i molt bona soldabilitat, a més de ser un material autoextingible.

En la fabricació s'utilitza la més moderna tecnologia i les millors resines, el que li atorga a la làmina NUMAPOL PVC unes bones propietats mecàniques en una gran varietat de gruixos i colors.

Per a les unions de la làmina NUMAPOL PVC a part de soldar perfectament amb bufador d'aire calent també és possible utilitzar el nostre cola especial per enganxar les nostres làmines de molt senzilla aplicació, NUMACOL.

Detalls tècnics sobre col·locació (punts singulars)

No Intempèrie:
    Detalls generals
    Detalles particulares

Intempèrie:
    Detalls generals basses

Productes relacionats

Soldador

Subministrem màquines de soldar les làmines de PVC mitjançant aire calent i assessorem.

Perfils

Subministrem perfils d'ancoratge en PVC o metàl·lics colaminats amb PVC per fixar la làmina

PRODUCTES RELACIONATS

Accesoris

Subministrem accessoris, baixants, cantonades interiors i exteriors, per facilitar la instal·lació en obra.

PVC Líquid

Subministrem PVC líquid per segellar en punts crítics de la instal·lació.

PRODUCTES RELACIONATS

Cola d'impacte

Subministrem adhesiu especial NUMACOL per enganxar la làmina de PVC en pots de 1kg o de 5 kg.

Platines

Subministrem platines i contrapletinas en PVC i PE per a la realització d'entrades i sortides d'aigua en dipòsits o basses.

XARXES SOCIALS

CONTACTE

CERTIFICATS