NUMA i el Covid-19


A NUMA Industrial hem complert amb mesures molt restrictives pel virus covid-19; no només a les nostres oficines sinó a fàbrica, ja que vetllem per la seguretat i la salut dels nostres treballadors i clients.

Les condiciones que necessàriament s’han de complert i s’estan complint avui en dia per evitar la propagació del virus són:

  1. Conscienciar als nostres treballadors i recordar els protocols sanitaris oficials de sanitat.
  2. Garantir la distància de seguretat entre treballadors de 2 metres com a mínim.
  3. Evitar aglomeracions o agrupacions de treballadors.
  4. Treballar obligatòriament amb la mascareta posada.
  5. Qualsevol treballador/client que observi comportaments que puguin posar en risc o perill la salut dels altres companys, s’ha de comunicar immediatament a la direcció.

A la vegada, NUMA ha contribuït en:

  • L’Ajuntament de Vic ens va demanar làmines de PVC per impermeabilitzar el terra d’un pavelló de Gurb per convertir-se en un hospital de campanya i refugi per a possibles augments de casos que necessitessin hospitalització.

  • Durant els dies de confinament hem realitzat diferents projectes per separar amb làmines els llocs de les cadenes de producció i d’aquesta manera evitar possibles contagis.